A - C

Symbool Aarde

Aarde

Dit symbool voor aarde wordt o.a. gebruikt in de moderne astrologie als het symbool voor de planeet aarde. De meest gebruikte uitleg van het symbool is dat de cirkel de aardbol voorstelt en dat de plus in het midden de vier richtingen van een kompas voorstellen. Het symbool heeft zijn oorsprong waarschijnlijk ... Lees meer »
Symbool Aarde Alchemie

Aarde (Alchemie)

Dit symbool voor aarde wordt gebruikt in de alchemie. Het symbool is ontstaan in de middeleeuwen tijdens de 14de en 15de eeuw, toen alchemie voornamelijk door de kerk verboden werd. Aarde wordt samen met water, lucht en vuur beschouwd als een klassiek element in de alchemie. Het teken is een driehoek ... Lees meer »
Symbool Adelaar

Adelaar

Het symbool voor Adelaar wordt zeer veel gebruikt bijvoorbeeld op wapens (heraldiek) en vlaggen. De afbeelding bij dit artikel is een voorbeeld. De adelaar wordt in verschillende ontwerpen gebruikt op bijvoorbeeld, het Amerikaanse grootzegel voor het bezegelen van officiële documenten en paspoorten ... Lees meer »
Symbool Adinkrahene

Adinkrahene

Dit teken heet Adinkrahene en is van oorsprong West-Afrikaans. Het is ontstaan vlak na 1800. Het teken wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe’s. Het teken wordt vaak in taferelen geschilderd, waarvan er veel variaties zijn. Het staat symbool voor Grootmoedigheid, standvastigheid ... Lees meer »
Symbool Anker

Anker

Het anker symboliseert verschillende onderwerpen, welke allen naar elkaar te herleiden zijn. De bekendste, symbolieken van een anker zijn hoop en standvastigheid. Over de oorsprong van de betekenis van dit symbool zijn 2 verhalen bekend. Het eerste verhaal is terug te voeren op vroegere visserij en ... Lees meer »
Symbool Ankh

Ankh

Het Ankh symbool is ontstaan in de Egyptische mythologie en staat voor leven en onsterfelijkheid of eeuwig leven. Het symbool is erg veel gevonden in schilderingen bij graftombes en op voorwerpen. Het symbool wordt ook wel sleutelkruis of levenskruis genoemd. Door de sleutelachtige vorm, wordt het symbool ... Lees meer »
Apestaart @ Symbool

At-symbool (apestaart of @)

Het at (@) symbool, ook wel apestaart of amfora genoemd, dateert uit de 16de eeuw en was een inhoudsmaat. Een amfora stond voor 26 liter. Het symbool is ontstaan in een Italiaans koopmansschrift. In de loop der eeuwen is de betekenis in Europa verandert naar “tegen de prijs van” om de stukprijs ... Lees meer »
Symbool Atoom

Atoom

Het atoom symbool is een weergave van het kleinste deeltje materie, de atoom. De punt in het midden staat voor de kern. De ellipsen om de kern vormen de banen van de elektronen om de kern. Dit symbool wordt voornamelijk gebruikt om aan te duiden dat op bepaalde plaatsen met onderzoek wordt gedaan op ... Lees meer »
Symbool Biologisch Gevaar

Biologisch gevaar

Dit symbool is van origine Amerikaans, maar wordt tegenwoordig internationaal gebruikt voor organische stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid of schadelijk kunnen zijn voor dieren. Dit symbool wordt veel toegepast bij afvalverwerking en waarschuwt de omgeving om voorzichtig ... Lees meer »
Boeddha Symbool

Boeddha (Siddhartha Gautama)

Het symbool voor Boeddha kent duizenden verschijningsvormen. Het symbool staat voor de spiritueel leider, van het Boeddhisme, Gautama Boeddha (kortweg Boeddha). De afbeelding stelt Boeddha zelf voor zittend in de meditatie houding. Boeddha leefde vermoedelijk ergens tussen de 700 en 300 jaar (schattingen ... Lees meer »
Symbool Copyright

Copyright symbool

Het copyright © symbool bestaat uit een C met een cirkel erom en is ontstaan in de Amerikaanse auteurswet. In het verleden bepaalde deze wet dat een product voorzien moest zijn van dit teken (of een andere rechtsgeldige vermelding) om beschermd te zijn. Tegenwoordig hoeft het symbool niet meer verplicht ... Lees meer »
Symbool Drie Kruisen Amsterdam

Drie kruisen symbool Amsterdam

Dit symbool met drie kruisen staat symbool voor de stad en de gemeente Amsterdam. De drie kruisen zijn zogenaamde Andreaskruisen. De Andreaskruisen worden door heel Amsterdam gebruikt. In het Amsterdamse wapen staan de kruisen in een verticale zwarte baan in het midden van het schild. De gemeente gebruikt ... Lees meer »
© Symbolen en tekens. All rights reserved.