Arabisch cijfers/getalstelsel

Arabisch Getalstelsel Getal 5Het Arabische getalstelsel (met de bekende symbolen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) is wereldwijd het bekendste getalstelsel. Arabische cijfers zijn, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, ontstaan in India en via het Midden-Oosten en het Iberische Schiereiland in Europa terecht gekomen. Moorse moslims veroverden het Iberische schiereiland (Spanje en Portugal) in de 8ste eeuw, waardoor de Europese volkeren in die tijd ook in aanraking kwamen met het Arabisch getalstelsel.

Het Arabische getalstelsel ontwikkelde zich van rond de eerste eeuw na Christus tot de 5de eeuw na Christus en is afgeleid van het Brahmi systeem, waar men al in de 3de eeuw voor Christus gebruik maakte van een vergelijkbare grafische weergave zoals we die nu kennen. De symbolen zijn in die periode langzaam geëvolueerd naar wat ze tegenwoordig zijn.

Een groot verschil is dat men geen gebruik maakte van de waarde van de posities van getallen en men geen nul gebruikte.De symbolen in het Arabische stelsel leken in het begin met wat fantasie op de tegenwoordig gebruikte symbolen. Alle cijfer symbolen zijn in de loop van de eeuwen geëvolueerd tot wat ze tegenwoordig zijn. In onderstaande tabel is goed te zien hoe de verschillende cijfers geëvolueerd zijn. Het cijfer 0 is hierin niet terug te vinden, omdat dit cijfer pas in de 9de eeuw voor het eerst gebruikt werd.

  1   Evolutie getal 1
    2   Evolutie getal 2
  3  Evolutie getal 3
  4 Evolutie getal 4
  5 Evolutie getal 5
  6 Evolutie getal 6
  7 Evolutie getal 7
  8 Evolutie getal 8
  9 Evolutie getal 9

Het Arabische getalstelsel kenmerkt zich ten opzichte van het Brahmi systeem door het feit dat de waarde van een getal niet alleen afhangt van het cijfer zelf, maar ook van de positie of volgorde van de cijfers. Zo vertegenwoordigd een enkel cijfer alleen zijn eigen waarde, bijvoorbeeld 5 heeft als waarde 5. In het getal “51” echter vertegenwoordigt het getal  1 de waarde 1, maar het getal 5 niet alleen 5, maar vertegenwoordigt de positie links naast de 1 ook de tientallen, waardoor het getal de waarde 5 * 10 + 1 * 1 = 51 vertegenwoordigt. Het bekende Romeinse getalstelsel gebruikt ook de waardering van positie van een cijfer, maar hier werkt het anders dan in het Arabische getal stelsel.

Filed in: G - I Tags: ,

Related Posts

© Symbolen en tekens. All rights reserved.