Ichthus (vis)

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Symbool Ichtus VisHet Ichthus of vis(je) symbool wordt gebruikt door Christenen (bijvoorbeeld op auto’s) om laten zien dat zij geloven in Jezus Christus.

Het symbool ontstond in de Romeinse tijd toen de keizer de titel “De Heer” voor zich zelf op eiste. Menig christen weigerde de keizer als heer te erkennen, waardoor er vervolgingen van christenen ontstonden.

Om toch samen te kunnen komen werd het Ichthus (visje) teken gebruikt, waaraan de christenen elkaar konden herkennen. Vermoedelijk heeft men het visje gekozen omdat Jezus de naam “Vissers van Mensen” gaf aan zijn volgelingen.

Het woord Ichtus staat voor: I(esous) Ch(ristos) Th(eou) U(ios) S(oter)

Dit is vertaald vanuit het Grieks: Jezus Christus Gods Zoon Verlosser

Filed in: G - I

Recent Posts

© Symbolen en tekens. All rights reserved.