Zon

Symbool ZonDit symbool voor Zon is één van de oudste tekens die de zon symboliseren en stamt vermoedelijk uit de Griekse –  en Romeinse oudheid.

Dit teken door veel culturen gebruikt met vrijwel altijd de zon als betekenis. Tijdens de middel eeuwen werd dit symbool ook gebruikt voor de Aarde, omdat men (lees de kerk) toen geloofde dat de Zon om de Aarde draaide.

Het teken stelt een cirkel met een stip erin voor. De betekenis van de cirkel en de stip wordt op verschillende manieren uitgelegd. Er wordt gesproken over de versmelting van man en vrouw, maar ook over een spirituele cirkel met focus naar het centrum. Verder kun je de stip beschouwen als de zon met daar omheen de cirkel, die de baan van de planeten voorstelt.

Dit symbool wordt ook in de Astrologie gebruikt. De zon staat in de astrologie onder andere voor vitaliteit en levenslust.

Filed in: W - Z Tags: ,

Related Posts

© Symbolen en tekens. All rights reserved.